O nama

Šta mi radimo?

Gračanica je grad u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine i sastavni je dio Tuzlanskog kantona. Ima 45 220 stanovnika. Površina iznosi 219,5 km2 . Zahvata veći dio doline rijeke Spreče u njenom donjem toku i dio planine Trebava. Graniči se sa gradovima, Gradačcom na sjeveru i Srebrenikom na istoku, općinom Doboj Istok na zapadu te sa općinom Lukavac na jugoistoku. Gračanica ima bogatu kulturno-historijsku prošlost. Na njenom širem području tragove svog prisustva i kulture su ostavili neolitski čovjek, Iliri, Kelti, Rimljani, Slaveni, Osmanlije i Austrijanci. Naselje Gračanica je nastalo u srednjem vijeku, u blizini rudnika željeza. Oko 1520 godine dolazi pod osmansku upravu. Status kasabe (gradskog naselja) dobiva 1548. godine. Središtem prostranog kadiluka postaje 1572. godine. Oko 1600. godine postaje značajno bosansko središte trgovine i zanatstva i ima čaršiju i najmanje osam mahala, i isto toliko džamija i mesdžida.

Najveći procvat Gračanica je doživjela krajem 17. vijeka kada se u nju, nakon pada Budima 1686. godine doselio Ahmed-paša Budimlija koji je obnašao značajne funkcije i za čije ime se vezuje izgradnja nekoliko značajnih objekata po kojima je čaršija i danas prepoznatljiva.

Na početku 20. vijeka u Gračanici je bilo 11 džamija, pravoslavna i katolička crkva i jevrejski templ (sinagoga) što svjedoči o multietničnosti i multikonfesionalnosti ovog grada.

U sadašnje vrijeme Gračanica je poznata po svom poslovnom duhu i u cijeloj Bosni i Hercegovini poznata kao „od posla čaršija“.

Grad Gračanica ima veoma dobre uslove za razvoj raznih vrsta turizma. Tu su bogato kulturno-historijsko naslijeđe, prirodne ljepote, mineralne i ljekovite vode. Ima uslove za razvoj kulturnog, vjerskog, izletničkog, rekreativnog, seoskog, etno i banjskog turizma.

 Ima evidentiranih 70 spomenika kulturno-historijskog i 12 spomenika prirodnog naslijeđa.

Mapa obilaska turističkih atrakcija se zasniva na spomenicima iz srednjeg vijeka, osmanskog perioda, austrougarske uprave, perioda socijalističke Jugoslavije i spomenicima novijeg vremena.

Naš Grad

Gastro ponuda

Gračanica broji veliki broj ugostiteljskih objekata sa bogatom gastro ponudom kako domaćih- tradicionalih, tako i svjetskih poznatih specijaliteta. Najpoznatiji objekti prehrane su: Restoran „Etna“Čaršija, „Azur“, Ćevabdžinica“ Kej“, Ćevabdžinica „Kod Adila“. Ćevabžinica „McTeb“, Restoran „Condor“, Restoran „Slatka Varoš“, Restoran „Gega“, kultna kafana u stilu osamdesetih „Tri fenjera“, Ćevabžinica-caffe – slastičarna „ Hari“, Restoran- slastičarna„ Etna“, Pizzeria „Bingo“, Restoran „Amor“, „Pops Caffe Food“, restoran „Seoska avlija“, bife „Gančo“, bife „Pakard“, ljetni restorani na Boriku.

Naš Grad

Noćni život

Prosto je nemoguće nabrojati sve kafiće i sva mjesta za izlazske u Gračanici, zato ćemo spomenuti samo neke. Diskoteka „Salzburg“, cafe bar PUB, cafe bar „Šanga“, „IQ“, cafe bar „Times square 92“, cafe bar „Daso“, cafe bar „Modena“.

Naš Grad

Smještajni kapaciteti

Hotel SAX posjeduje 28 soba i 2 apartmana, Hotel Etna ( u izgradnji) ima 40 dvokrevetnih soba i 7 apartmana, hostel „Azur“ koji posjeduje 10 dvokrevetnih soba, kao i veliki broj apartmana koji se izdaju po principu „stan na dan“. U pripremi je i izgradnja modernog hotela u centru grada gdje je bio hotel „Tilija“, kao i izgradnja sportsko-rekreativnog hotela na izletištu „Vis“.

Authors

Top Authors

Nullam ipsum sapien, gravida vel enim semper, egestas rhoncus magna.

Trusted by over 30000+ users

Here is what some of them have to say about WilCity
Life before WilCity was very chaotic - we got a lot of phone calls, a lot of mistyped orders. So with WilCity, the ability to see the order directly from the customer makes it so streamlined.
Mark Alexander

Mark Alexander

Owner
We’ve increased our sales from 20–35% since we’ve implemented WilCity and would never look back.
Randy Robinson

Randy Robinson

Co - owner