Atelje akedemskog slikara Semira Osmanhodžića

Atelje akedemskog slikara Semira Osmanhodžića

Prosječne ocjene

Opis

Semir Osmanhodžić rođen je 1987. godine u Gračanici gdje je završio osnovnu školu a zatim i

srednju ekonomsku školu. Nakon kraće pauze upisao Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu na

kojoj je diplomirao 2015.godine na temu „Praznina koja to nije“. Nakon toga vraća se u rodno mjesto

u kojem mu grad Gračanica dodjelju prostoriju u BKC-u za potrebe njegovog rada kao umjetnika. Za

kratko vrijeme atelje je djelovao inspirirajuće te je nastao veliki broj slika. Osim portreta koja su uža

specijalnost umjetnika, u svojim slikama najviše se bavi egzistencijalnim pitanjima čovjeka. Njegov stil

kreće se od realističnog i hiperrealističnog do apstraktnog realizma sa impresionističkim detaljima. U

tom ateljeu osim njegovog slikarskog angažmana ubrzo organizuje i kurseve slikanja za djecu i odrasle

koje je javnost prepoznala i uveliko podržala. Kroz 6.godina kurseve je pohađalo između 200-300

djece i odraslih. Osim toga svake godine vrše se pripreme srednjoškolaca za upis na likovnu

akademiju ili arhitekturu.

Fotografije

Statistika

141 Pregleda
0 Ocjena
0 Omiljeno
0 Podijela