Sahat – kula

Sahat – kula

Prosječne ocjene

Opis

Utemeljiteljem sahat-kule u Gračanici se smatra Ahmed-paša Budimlija. Ne zna se tačno godina njene izgradnje ali se smatra da je sagrađena na samom kraju 17. ili početkom 18. vijeka. Predstavlja kulturno-historijski objekat star oko 300 godina. Prvi historijski podaci o Sahat-kuli sežu u 1812. godinu kada je Gračanicu zahvatio veliki požar.  Više puta tokom historije je obnavljana a zadnji puta 2003. godine.

Gračanička sahat – kula je najmasivniji objekat te vrste u Bosni i Hercegovini. Ima oblik tornja koji su sužava prema koti vrha. Visoka je 27 m što je čini trećom po visini u Bosni i Hercegovini. Ima kvadratnu osnovu čije su stranice dimenzija približno 3,60 sa 3,60 m. Građena je od kamena, zidovi su vrlo masivni i prosječne debljine 80 cm. Kao vezivni materijal korišten je gašeni kreč. Građevina se završava četverovodnim krovom sa jednom badžom na samom vrhu. U unutrašnjosti objekta se nalazi strmo drveno stepenište sa podestima. Na vrhu se nalazi i satni mehanizam kojeg su ugradili francuski majstori. Godine 2002. proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Fotografije

Statistika

462 Pregleda
0 Ocjena
0 Omiljeno
3 Podjele