JAVNI POZIV ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE I JAVNE I PRIVATNE USTANOVE U KOJIMA SE SVAKODNEVNO SPREMA VEĆA KOLIČINA OBROKA

Turistička zajednica Grada Gračanica je angažovala ovlaštena lica da kroz dvodnevni seminar obuče 30 profesionalni kuhara da steknu certifikat HACCP i tako Gračanicu učine prvom lokalnom zajednicom na Tuzlanskom kantonu čiji će kuhari proći edukaciju, kako i na koji način pripremiti hranu, da u svakom pogledu bude u potpunosti odgovarajuća za konzumiranje.

Svoje prijave možete vršiti na dole navedeni mail ili broj mobitela. Potrebni podatci su Ime i prezime kuhara, broj mobitela i naziv ugostiteljskog objekta, firme, javne ustanove. Broj korisnika je ograničen na 30 polaznika. Predavanje će biti održano 29 i 30 januara u terminu od 8:30 h do 16 h