ĆIRO ZASJAO STARIM SJAJEM

Na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji između Turističke zajednice Grada Gračanica i MSŠ Gračanica, danas smo obilježili završetak projekta, obnove “Ćire”, stare lokomotive koja je jedan od simbola naše Gračanice. Završetak restauracije skidanjem platna sa turističke table u obliku “Ćire” zvanično su izveli učenici srednje škole u Gračanici. Ovo je još jedan primjer uspješne saradnje Turističke zajednice, Srednje škole u Gračanici i lokalne zajednice.